Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Inter Cars Fleet Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, e-mail: biuro@flota.intercars.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną (zawarcie i wykonanie umowy, podjęcie działań przed jej zawarciem: analiza umowy kredytu, wyliczenie roszczeń, przygotowanie i przedstawienie oferty na prowadzenie sprawy) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane przechowywane będą przez 5 lat licząc od  momentu wykonania ww. celu przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie umowy. W przypadku, gdy Pani/Pan podał swoje dane wyłącznie celem nawiązania kontaktu podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji uniemożliwi nawiązanie z Panią/Panem kontaktu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© Copyright 2024 Inter Cars Fleet Services. Wszelkie prawa zastrzeżone.